Profidental stomatološka ordinacija

Sinđelićevo sokače 1

Vračar

Oralna implantologija

Oralna implantologija je nauka i disciplina koja se bavi ugradnjom implantata u cilju poboljšavanja funkcije žvakanja,estetike i fonacije kod krezubih ili bezubih pacijenata !!

Dentalni implantat je šraf izrađen od titanijma ili cirkonijuma  koji se usađuje u viličnu kost u kojoj zatim oseointegriše kako bi imao ulogu korena zuba.Oseointegracija podrazumeva direjtnu apoziciju kosti na TELO IMPLANTATA,dovodeći do srastanja I ankiloze.

Na implantat se nakon procesa oseointeracije postalvja abatment koji zapravo igra ulogu obrusenog zuba i na koji se postavlja krunica. Proteski rad na implantatu se može fiksirati cementiranjem ili posebnim šrafovima.

PROCES UGRADNJE DENTALNIH IMPLANTATA

Sam proces ugradnje implantat nije ništa drugačiji od bilo koje druge oralno hiruške intervencije čak šta više najčešće je lakši od vađenja zuba posebno od vađenja impaktiranih tj. neizniklih zuba. Pre samog procesa ugradnje potrebno je uraditi analizu rendgen snimaka , klinički pregled pacijenta kao i sagledati opšte zdravstveno stanje. Nekon toga pristupa se samom činu ugradnje koji je u potpunosti bezbolan

Ugradnja implantata FLAP LESS tehnikom, bez odizanja vaše gingive i šavova je veoma efikasan i komforan način rada.

Nakon što se završi postupak ugradnje dentalni implantati se ostavljaju prekriveni sluzokožom u periodu od 4 – 6 meseci kako bi se uspostavila oseointegracija,a nakon toga se pristupa izradi definitivnog protetskog rada !

Foto galerija

Foto galerija

Podelilte ordinaciju
Profidental

Pratite sajt
zubari.ioi.rs