Profidental stomatološka ordinacija

Sinđelićevo sokače 1

Vračar

Parodontologija

Parodnotologija je nauka i disciplina koja se bavi proučavanjem prevencije, dijagnoze i terapije svih oboljenja potpornog aparata zuba – PARODONCIJUMA

PARODONTOPATIJA

Parodontopatija se definise kao oboljenje koje zahvata sve elemente potpornog aparata zuba parodoncijuma (gingiva,cement,periodoncijum i alveolarna kost). Patognomičan, jedinstven znak za parodontopatiju jeste pojava PARODONTALNIH DŽEPOVA! Parodontalni džep predstavlja prostor između zuba i uvećane gingive dubine veće od 2 mm sa pripojnim epitelom apikalno od gleđno cementne granice.Parodontopatija nastaje kao posledica štetnog delovanja anaerobnih mikroorganizama iz dentalnog plaka i zubnog kamenca.

PARODONTOLOGIJA

Gingivitisi – zapaljenje gingive

Gingivitisi predstavljaju zapaljenje gingive, koje nastaje kao posledica mikroorganizama iz dentalnog plaka i zubnog kamenca i njihovih produkata. Ako se ne leči vodi ka nastanku parodontopatije.

Gingivalne recesije

Gingivalne recesije se definišu kao depresija ( gubitak ) mekog tkiva u apikalnom pravcu. Predstavljaju jednu od najčešćih muko-gingivalnih anomalija,a pored estetskih problema prisutni je i bol izazvan termičkim ( hladno ) i mehaničkim nadrazajima.

Kauzalna terapija Parodontopatije

Kauzalna terapija predstavlja odstranjivanje uzročnika koji su doveli do nastanka gingivitisa i parodontopatije. Kauzalna terapija podrazumeva uklanjanje dentalnog plaka kao i supra i subgingivalnog zubnog kamenca i svih mikrooraganizama koji su smešteni u parodontalnim džepovima. U stomatološkoj ordinaciji „ Profidental „ kauzalna terapija koju sprovodimo sastoji se od 4 tretmana koji se vrše u jednoj poseti klijenta :

Dekontaminacija parodontalnih džepova – Wiser diodnim LASEROM

Dekontaminacija parodontalnih džepova najsavremenijim Wiser diodnim laserom predstavlja najnoviju terapijsku proceduru kojom uništavamo sve anaerobne mikroorganizme i na taj način dovodimo do izlečenja ili produženja faze remisije ( mirovanja ) kod obolelih od parodontopatije.

Parodontalna REGENERATIVNA HIRURGIJA

Parodontalna hirurgija je nauka i disciplina kojom se leči parodontopatija,eliminišu parodontalni džepovi i sve mukogingivalne anomalije koštano – tkivnom regeneracijom.

PRF – FAKTORI RASTA – standard lečenja oboelelih od parodontopatije u stomatoloskoj ordinaciji „ Profidental „ su specificni proteini koji kao supervizori učestvuju u procesima reparacije i regeneracije tkiva.  Svojim prisustvom utiču na ćelijsku migraciju,proliferaciju i diferencijaciju kao i na morfogenezu tkiva i organa.Trombociti predstavljaju prirodan izvor velikog broja faktora rasta kao što su :faktori rasta poreklom iz trombocita ( PDGF),transformišući faktor rasta ( TGf – beta ) ,insulin zavisni faktor rasta ( Igf ) i vaskularni faktor rasta ( VEGF )Veliku ulogu u reparativnim i regenerativnim procesima ima fibrin kao aktivna forma fibrinogenaPrimenom PRF-a plazme obogaćene fibrinom ćemo omogućiti najsavremeniji tkivni inžinjering,stvaranje novog koštanog i mekog tkiva !

Foto galerija

Foto galerija

Podelilte ordinaciju
Profidental

Pratite sajt
zubari.ioi.rs